SAP ASE شناسنامه های حساس را در سیاهههای…

[ad_1] کاربران SAP باید اصلاحاتی را برای Adaptive Server Enterprise (ASE) منتشر کنند که ماه گذشته منتشر شد زیرا سرور نتوانست اعتبارنامه ها را از ثبت نصب مداوم پاک کند. اگرچه مدارک رمز شده یا…

سخنگوی مسلمان لبنان از سیاستمدار به دلیل تحریک…

[ad_1] [embed]https://www.youtube.com/watch؟v=pj1z0SbCxYY[/embed] یادداشتی به سیاستمداران: سرزنش یک نژاد ، عقیده ، مذهب یا هر گروه اجتماعی دیگر را برای اقدامات افراط گرایان متوقف کنید. سمیر دندان ، رئیس انجمن مسلمانان لبنان در استرالیا ، همان…

این گزارش نشان داد که شرکت سوخت های…

[ad_1] وقتی صحبت از تأثیر جنگ های آب و هوایی استرالیا می شود ، چیز کمی می تواند مانع از گردش عمومی صنعت سوخت های فسیلی باشد. (تصویر: Adobe) یک مرکز تحقیقات زیست محیطی انگلیس…